Demján Sándor ösztöndíj 2011

A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara a Demján Sándor Alapítvánnyal együttműködve pályázatot hirdet kiegészítő ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja: A szociálisan hátrányos helyzetben lévő nappali tagozatos főiskolai hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése.
A nyertes pályázók kiegészítő ösztöndíjat kapnak két féléven át, melynek összege havonta 20.000 forint.

Pályázhatnak: Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának első, másod- és harmadéves nappali tagozatos hallgatói. Az első éves hallgatók úgy pályázhatnak az alább megadott határidőig, hogy csak az első sikeresen abszolvált szemesztert követően részesülhetnek a kiegészítő ösztöndíjban.

A pályázat tartalmi követelményei:
• Kitöltött pályázati formanyomtatvány,
• A pályázathoz kapcsolódó igazolások a pályázó szociális helyzetéről.
• Beadási határidő: 2011. november 25.(meghosszabbítva)
Az érvényes, benyújtott pályázatok értékelési határideje: 2011. november 28.

A pályázatokat 2 kinyomtatott példányban a Nyíregyházi Főiskola GTK Kari Höt irodáján kell leadni.

Mellékletek:
Demján Adatlap

Demján Sándor Ösztöndíj tájékoztató

Felhívás Demján Sándor Ösztöndíj

Hitelességi nyilatkozat

Megállapodási nyilatkozat

Nyilatkozat Demján Sándor Ösztöndíj 2011