Demján Sándor külföldi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjára

1. A támogatás célja és háttere

A Demján Sándor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közcélú felajánlást tett, melyben a felsőoktatás hallgatóit kiegészítő szociális ösztöndíjban kívánja részesíteni.

A Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban: NyF) esetében a felajánlás a szociálisan hátrányos helyzetben lévő nappali tagozatos gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi tanulmányok, általános gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnök végzettséget adó alap-, vagy mesterképzésen résztvevő aktív státuszú főiskolai hallgatók anyagi körülményeinek javítását, jobb tanulmányi feltételeik megteremtését szolgálja, továbbá kiegészítő ösztöndíj támogatást nyújt külföldi tanulmányok végzéséhez.

2. Pályázók köre

A támogatásra minden évfolyamból jelentkezhetnek hallgatók(kivéve a szakmai gyakorlaton lévők), a hallgatók által benyújtott pályázatokra kapott pontszámok alapján felállított rangsor szerint részesülhetnek támogatásban.

3. A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: kiegészítő szociális ösztöndíj.

Támogatásban csak azon hallgatók részesülhetnek, akik már külföldi félévüket töltik és szeretnének még kint tartózkodni egy félévet, vagy a mostani félévben  pályáznak a főiskola vagy más intézet által kiírt külföldi ösztöndíjra és a 2010/2011-es tanév első félévében szeretnének kiutazni. Az egyetem/főiskola, vagy más szervezet által kiírt hivatalos külföldi tanulmányi, vagy kutatási ösztöndíj nem haladja meg az 500 Eurót.

4. Támogatást kizáró okok

– A pályázó nem rendelkezik a NYF-en legalább egy aktív félévvel.

– A pályázó, a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem felel meg a meghirdetett követelményeknek, az általa közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak.

– A pályázó a rendelkezésre álló képzési időt túllépte.

– A pályázó kézzel töltötte ki a formanyomtatványt, vagy nem adta le határidőre, illetve nem csatolta az előírt dokumentumokat a pályázati határidőn belül.

– A pályázó már elnyerte a Demján Sándor ösztöndíjat

A támogatás folyósításának alapfeltétele, hogy az adott évfolyam mintatanterve által előírt összes kötelező tárgy és vizsga sikeres lezárása. Tehát abban az esetben nem jogosult a hallgató támogatásra, ha az indexében a kiírást megelőző félév kötelező tárgyainál aláírás nem szerepel, illetve az érdemjegyeknél elégtelen minősítés vagy tantárgyelhagyás bejegyzés szerepel. A támogatást elnyert hallgatóknak az index másolatával igazolniuk kell, hogy a kiutazás félévében szintén teljesítették a mintatanterv által előírt kötelező tárgyakat. A kiválasztott hallgatók kikerülnek a támogatottak köréből, ha nem teljesítik felvett tárgyaikat.

A támogatás ösztöndíj formájában kerül kifizetésre. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli. Az ösztöndíj összege havi 200 Euró, melyre a hallgató külföldi tanulmányainak ideje alatt jogosult (de legfeljebb 10 hónap időtartamra).

Amennyiben valaki elnyeri az ösztöndíjat, de a későbbiekben nem teljesíti a szükséges feltételeket, azaz nem tudja igazolni a félévének teljesítését, vagy nem nyer kiutazási jogot, akkor automatikusan törlődik a listáról és a várólistán lévő következő hallgató nyeri el a jogot a támogatásra.

Kézzel írott pályázatok értékelésére nincs lehetőség.

A pályázatot lezárt borítékban, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) szükséges benyújtani az NyF GTK-HÖT irodájába.

A borítékon feladó megjelölésénél a következőket kell feltüntetni:

– Pályázó neve, Neptun kódja,

– Pályázó címe (tartózkodási hely), évfolyama, szakja, e-mail címe,

– Külföldi kiegészítő szociális ösztöndíj pályázat.

5. Elbírálás

5.1. Beadás, Beérkezés

A Pályázati formanyomtatványt hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Ezen feltételek hiánya esetén a pályázat formai okok miatt elutasításra kerül.

A pályázónak a pályázati űrlapot on-line kell kitölteni a http://h5.nyf.hu címen, amelyet kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a csatolandó mellékletekkel.

A benyújtandó  pályázati csomag a következőket kell, hogy tartalmazza:

kitöltött, aláírt pályázati űrlap

hallgatói jogviszonyt igazoló lap

igazolások a hallgató tanulmányi eredményeiről

igazolások a hallgató szociális helyzetéről

egy külön, géppel írt lapon mellékelve a pályázó által elnyerni kívánt külföldi ösztöndíj adatai (nevem időtartama, havi pénzbeli juttatás összege)

A pályázati csomagot 2 példányban kérjük leadni a B.ép. 1.emeletén található GTK HÖT irodán.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. február 19. péntek 12:00

A külföldi kiegészítő szociális ösztöndíj pályázathoz csatolni szükséges az ösztöndíj elnyerésének dokumentumát ( pl.: ERASMUS), valamint a pályázó célkitűzéseit a külföldi ösztöndíjas tanulmányok folytatása során.

5.2. Hiánypótlás

Akik nem az utolsó  napon adják le pályázatukat, és kiderül, hogy pályázatuk hiányos, hibás, azoknak még van lehetőségük a leadási határidőig kiegészíteni/ kijavítani pályázatukat. Ezt követően pótlási/ korrekciós lehetőség nincs.

5.3. Döntés

A benyújtott pályázatok rangsorolását a kari DJB végzi. A Bizottság javaslatot tesz:

– a pályázat támogatására, vagy

– a pályázat elutasítására.

– a végleges döntést a Demján Sándor Alapítvány Kuratóriuma hozza meg.

Az elbírálás során érvényesítendő fő szempontok a pályázó szociális helyzete és tanulmányi eredménye. Csak annak a hallgatónak a pályázata fogadható el, aki szociálisan hátrányos helyzetben van, és tanulmányai folytatásához kiegészítő ösztöndíj szükséges.

Az elbírálás pontrendszerben történik a pályázó szociális helyzetére vonatkozóan. A tanulmányi eredmény mérésére a tanulmányi átlag szolgál, amely beszámítása szintén pontrendszerben történik.

A pályázat elbírálása során a pályázó hallgatók végső pontszáma a következőképpen kerül kialakításra: 80%-ban kerül beszámításra a szociális körülményekből adódó pontszám, 20%-ban pedig az előző tanév tanulmányi eredménye alapján kialakult pontszám.

5.4. Értesítés

A döntés végeredményéről a HÖT hírdetőjén, és a HÖT honlapján értesülhetnek a hallgatók.

Mivel az ösztöndíj fix pénzkerettel, fix létszámmal működik, a végeredmény kihirdetése után fellebbezésre nincs mód.

A pályázati határidő lejárt, így a letölthető adatlapot és az útmutatót eltávolítottuk.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>